پیش به سوی پارسا

آخ جون ، آخ جون   دارم فردا میرم پیش پارسا قلب .... دلم واسش شده قد یه ارزن.... خوشمزهفردا صبح میرم شب هم برمیگردم.... کلی هم ازش عکس میگیرم...منتظر پست بعدی و عکسهای پارسا هم باشین....چشمک

راستی اینقدر دلم یه مهمونی توپ می خواد.... هر کی مهمونی داشت تو رو خدا منم دعوت کنه.... قلب

/ 1 نظر / 60 بازدید
الهه

سلام عالی بود الهی زود ببینیش منم قراره اسم پسرم و بذارم پارسا